یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸
نمایش محتوا نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه
کارگاه دامپزشکي حيوانات اگزوتيک

برگزاری کارگاه آشنايي و کار با حيوانات آزمايشگاهي توسط شرکت آراز فیدار آزما از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی.


برگزاری کارگاه آشنايي و کار با حيوانات آزمايشگاهي توسط شرکت آراز فیدار آزما از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی با کد شناسه 1134  در طی 2 روز به مدت 16 ساعت

در خرداد ماه 1398  به صورت تئوری  در سالن کارگاه ساختمان ستادی پارک علم و فناوری دانشگاه آزاداسلامی و دوره عملی آن نیز در باغ وحش صفا دشت، برگزار گردید.
نوع مطلب: رویداد
شناسه مطلب: 113
اهمیت: عادی
مجوز انتشار: دارد
تاریخ ایجاد: شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ انتشار: شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
تاریخ آخرین ویرایش: شنبه ۰۲ شهریور ۱۳۹۸
حوزه (های) مرتبط:
شمارنده: 30