جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸
ثبت اثر و ایده نام صفحه
مهمان نام کاربر
نام صفحه

سامانه کودکان خلاق و نوجوانان کارآفرین

کودکان و نوجوانان عزیز، والدین گرامی

از آنجایی که کارکرد پارک های علم و فناوری در سراسر دنیا در حوزه کارآفرینی و فعالیت بالنده اکوسیستم کارآفرینی، بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد و همچنین خلاقیت پدیده یا به بیانی بهتر فرایندی فردی و شخصی محسوب گردیده و کشف افراد خلاق از طریق راه کارهای علمی با هدف هدایت این سرمایه های منحصر به فرد ملی نیز بخش بزرگی از بار مسئولیت کلیه عناصر تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل می دهد، پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با نگاهی پرامید و در اشتیاق دستیابی به آینده ای درخشان برای این مرز و بوم مقدس، سامانه حاضر و سازوکارهای اداری لازم برای نیل به اهداف زیر را طراحی و آماده بهره برداری نموده است.
  اهداف تعیین شده عبارتند از:
 • کشف کودکان خلاق و نوجوانان کارآفرین از طریق جمع آوری طرح ها و نمونه های اولیه ساخته شده توسط این عزیزان به صورت معرفی کتبی، ارائه طرح، نقاشی، عکس یا فیلم کوتاه
 • معرفی افراد برتر در هر دوره سه ماهه در وب سایت پارک علم و فناوری و کتاب الکترونیکی «کودکان خلاق و نوجوانان کارآفرین» جهت ایجاد انگیزه و اشتیاق بیشتر در این عزیزان
 • اعطای گواهی نامه ثبت اثر جشنواره مجازی سالانه «کودکان خلاق و نوجوانان کارآفرین» از سوی پارک علم و فناوری به صاحبان آثار برتر
 • هدایت افراد و خانواده های صاحب آثار و ایده های برتر و واجد شرایط جهت ثبت رسمی و حراست از حقوق مالکیت معنوی آنها در محدوده ملی و یا جهانی
 • معرفی افراد به مراجع ذیصلاح دانشگاه آزاد اسلامی مرتبط در حوزه کارآفرینی
 • هدایت افراد و خانواده های صاحب آثار و ایده های منتخب و واجد شرایط جهت ورود به فرایند تجاری سازی (ایده تا بازار)
براساس آنچه در بالا عنوان گردید، انتظار می رود خانواده های گرامی که ایده ها و آثار فرزندانشان حداقل دارای یکی از خصوصیات کارکردی زیر باشد، با تهیه عکس یا فیلم همراه بذل توجه کافی، فرم الکترونیکی زیر را تکمیل نموده و پس از ثبت اطلاعات شماره، سریال اعلام شده را جهت پیگیری های بعدی نزد خود نگهداری نمایند.

کارکردهای عمده ذهن خلاق

  (از دیدگاه روان شناختی - مورهد و گریفین)
 • پديد آوردن يک محصول يا خدمت جديد
 • پديد آوردن كاربردي جديد از يک محصول يا خدمت جديد
 • حل يک مسئله
 • حل يک منازعه

فرم ثبت الکترونیکی آثار و ایده های کودکان خلاق و نوجوانان کارآفرین